Міжнародна науково-технічна конференція "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах"