18.06.2019
Метрологія та вимірювальна техніка.
18.06.2019
Комп'ютерні науки.
18.06.2019
Комп'ютеризовані оптико-інформаційні системи.
Засідання президії ради проректорів. ВНТУ 2.11.2018. Виставка науково-практичних розробок ВНТУ